DHL Parcel Return Connect

Navodila za vračilo

1. Ovojnina
Pošiljko, ki jo vračate, zapakirajte v primerno ovojnino. Zunanja ovojnina mora biti iz trdnega in kakovostnega materiala. Ta mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke. Za zapiranje uporabite dovolj močan lepilni trak ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo.

2. Oprema pošiljke
Spremnico z naslovom pritrdite na naslovno stran pošiljke tako, da je v celoti  berljiva. Ne pritrjujte je na rob paketa. Spremnico nalepite čez prvotno spremnico tako, da z njo prekrijete sprejemno številko/črtno kodo prvotne spremnice.

3. Kako poslati nazaj
Tako opremljeno pošiljko oddajte na katerikoli pošti*.

4. Potrdilo o oddaji pošiljke
Na pošti pred oddajo pošiljke izpolnite Potrdilo o oddaji pošiljke, ki služi kot dokazilo, da ste pošiljko oddali.

Potrdilo o oddaji pošiljke

* Pošiljke ni možno oddati na pogodbeni pošti.